Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2013

13:02
We let it straight for a while
But you deceived me, you convinced me 

May 02 2013

18:48
Wódka ze wszystkich robi filozofów. Specjalistów od rzeczywistości. 
— Mirosław Nahacz - ' Osiem cztery '
Reposted fromwetryagain wetryagain viamajak majak
18:46
5043 a90b
18:46
5041 8936 500
18:42
I've been thinking about you
Thinkin' 'bout you
Do you think about me still?

April 17 2013

18:34
6319 fd26
Reposted fromFogelvrey Fogelvrey viacassje cassje
18:33
9448 ce9b 500
Reposted fromnfading nfading viacassje cassje
18:22
Byłem głupi i nie mam nastroju,
bo dziś siedzę sam w tym pustym pokoju.
Mam tego dość, problemy na drodze,
telefon, słuchawki i buty, wychodzę..
— B.R.O
Reposted byiamawinrar iamawinrar

April 14 2013

16:13
3352 5b37
Reposted fromthreewords threewords viakarolinnaa karolinnaa
16:13


Reposted fromhogwarts hogwarts viakarolinnaa karolinnaa
16:11
3750 b664 500
16:08
3680 cec7 500
Reposted bykarolinnaaMezameInsideTheCloudsalien2927Pajexbunuelo

April 06 2013

14:03
7262 633c
14:03
7206 33ba
Reposted fromsoay soay viapijanygowniarz pijanygowniarz
14:03
9916 a729
Reposted fromiamstrong iamstrong viapijanygowniarz pijanygowniarz
13:59
5352 290d 500
Reposted fromhajskul hajskul viapijanygowniarz pijanygowniarz

February 25 2013

21:51
Ciągle wydaje nam się, że poradzimy sobie ze wszystkim sami, że będziemy niezależni od wszystkich, że nie potrzebujemy nikogo do szczęścia. Lecz gdy ledwo sięgamy dna, jedyne czego chcemy to osoby pełnej miłości, która nas mocno przytuli i nigdy nie opuści.

February 12 2013

15:29
2279 c948
Reposted fromjuniper juniper viapijanygowniarz pijanygowniarz
15:29
15:27
8301 b36b
Reposted fromla-lu la-lu viaonomatopeja onomatopeja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl